Khai trương cửa hàng thứ 4 - GRAND OPENING 4TH STORE

Đăng bởiD Dreamer vào lúc

Hình ảnh trong buổi khai trương cửa hàng thứ 4 của Ddreamer tại 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3. 


Bài viết cũ Bài viết mới