GIFT FOR WOMEN'S DAY

GIFT FOR WOMEN'S DAY


BỘ TRANG SỨC 1 LINE STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Stone Bar & Falling Chain đít đẩy.
 • Nhẫn Sparkling Color. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

280,000₫
BỘ TRANG SỨC DIAMOND STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Diamond Cupcake đít đẩy.
 • Dây Chuyền 4 Line Stone Tube.
 • Nhẫn Big Diamond Stone (2 Line Đá). Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

730,000₫
BỘ TRANG SỨC FLOWER LEAF PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Flower Leaf Pearl đít đẩy.
 • Nhẫn Pearl Flower & Leaf (Freesize)

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫
BỘ TRANG SỨC FLOWER PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Flower Leaf Pearl đít đẩy.
 • Dây Chuyền Ice Stone Rolling Tube Falling Pearl.
 • Nhẫn Pearl Flower & Leaf (Freesize).

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

610,000₫
BỘ TRANG SỨC INFINITY

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Plain Infinity Petite Stone đít đẩy.
 • Dây Chuyền Infinity 1 Line Stone.
 • Nhẫn Infinity 1 Line Stone (Freesize)

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

540,000₫
BỘ TRANG SỨC PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Hoop Pearl đít đẩy.
 • Dây Chuyền Infinity Curvy Double Pearl.

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

450,000₫
BỘ TRANG SỨC PREMIUM DOUBLE SQUARE STONE LINE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Double Square Stone Line Bar đít đẩy.
 • Vòng Tay Premium - Double Sparkling Stone Lines

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

730,000₫
BỘ TRANG SỨC PREMIUM FLOWER STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Big Dot In Circle Stone đít đẩy.
 • Nhẫn Diamond Sunflower. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫
BỘ TRANG SỨC Premium Tube Stone

Bộ trang sức gồm hoa tai Premium Tube Stone đít đẩy (1846BTH) và nhẫn Premium Luxury Stone (1771NH). Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm.

Bạn xem chi tiết mức giá áp dung cho TRỌN BỘ & từng sản phẩm. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn.

450,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING BOW

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Sparkling Tuxedo Bow đít đẩy.
 • Nhẫn Bow Xoắn. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

310,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING CROWN

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Big Dot In Circle Stone đít đẩy.
 • Nhẫn Royal De Lys Crown. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING HEART

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Heart Falling 2 Hearts đít đẩy.
 • Dây Chuyền Sparkling Bubble Love Falling Heart.

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

480,000₫