Charm Glass

Charm Glass
Charm Glass (Flower & Leaf)

Charm Glass (Flower & Leaf)

Charm bạc 925 có thể phối trên vòng mềm & kiềng.

Chất lượng: Bạc cao cấp 925


Sản phẩm charm của Chie Silver hiện chỉ có tại 2 cửa hàng:

  • 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 
  • 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3.

250,000₫
Charm Glass Chụp Vàng Hồng

Charm bạc 925 có thể phối trên vòng mềm & kiềng.

Chất lượng: Bạc cao cấp 925


Sản phẩm charm của Chie Silver hiện chỉ có tại 2 cửa hàng:

  • 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 
  • 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3.

260,000₫
Charm Glass Eyes

Charm bạc 925 với hoạ tiết mắt bằng chất liệu nhựa trong.


Sản phẩm có duy nhất tại 2 cửa hàng:

- 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 

- 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3

240,000₫
Charm Glass Heart Ornamental

Charm bạc 925 có thể phối trên vòng mềm & kiềng.

Chất lượng: Bạc cao cấp 925


Sản phẩm charm của Chie Silver hiện chỉ có tại 2 cửa hàng:

  • 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 
  • 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3.

320,000₫
Charm Glass Họa Tiết

Charm Glass Họa Tiết. Charm bạc 925 có thể phối trên vòng mềm & kiềng.


Chất lượng: Bạc cao cấp 925

Sản phẩm charm của Chie Silver hiện chỉ có tại 2 cửa hàng:

  • 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 
  • 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3.

240,000₫
Charm Glass Họa Tiết

Charm bạc 925 có thể phối trên vòng mềm & kiềng.

Chất lượng: Bạc cao cấp 925


Sản phẩm charm của Chie Silver hiện chỉ có tại 2 cửa hàng:

  • 226 Nguyễn Công Trứ, Q1. 
  • 23 Cư Xá Trần Quang Diệu, Q3.

240,000₫