COMBO 250K CHRISTMAS EARRINGS

COMBO 250K CHRISTMAS EARRINGS
Combo Hoa Tai Christmas 1

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

350,000₫ 262,500₫
Combo Hoa Tai Christmas 2

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

370,000₫ 277,500₫
Combo Hoa Tai Christmas 3

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

380,000₫ 285,000₫
Combo Hoa Tai Christmas 4

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

365,000₫ 273,750₫
Combo Hoa Tai Christmas 5

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

400,000₫ 300,000₫
Combo Hoa Tai Christmas 6

HOT DEAL CHỈ_250K combo 3 đôi Hoa Tai #christmas 

Bạn có thể chọn mua combo 3 đôi Hoa Tai này để làm món quà đáng yêu cho những người thân yêu dịp Giáng Sinh này nhé!

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho combo 3 đôi phối sẵn như ảnh.
 • Hot deal chỉ áp dụng khi đặt mua online tại website/facebook/instagram đến hết 24.12.
 • Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến, các bạn tranh thủ đặt mua ngay nha.

#ddreamer #ddreamersilver #silverjewelry #silver #blackfriday #sale #promotion

395,000₫ 296,250₫