Dây Chuyền Vàng

Dây Chuyền Vàng
Dây chuyền Full Heart - Vàng 61%

Dây chuyền có độ dài 44cm.

Chất lượng vàng: Vàng 61%

Trọng lượng vàng:

- Dây chuyền trơn: 10.10 phân.

- Mặt dây chuyền Tim: 4.90 phân.

* Chính sách & Điều khoản thu đổi sản phẩm:

- Vàng phong thủy hàm lượng 99,99%: thu lại 75% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 80% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 75% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 61% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.


** Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/ddreamergold/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

5,897,000₫