Nhẫn đá thiên nhiên

Nhẫn đá thiên nhiên
Curvy Double Teardrop & Rectangle Stone

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

540,000₫
Nhẫn đá Studded Pin Round Stone

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

300,000₫
Nhẫn đá Rose Gold Basic Oval Stone

Thạch Anh Tím / Ruby : mệnh Hỏa - Thổ

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

450,000₫
Nhẫn đá Moon Line Round Stone

Nhẫn đá Amethys (Thạch Anh Tím) hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Garnet hợp mệnh Hỏa & Thổ.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

440,000₫
Nhẫn đá Rectangle Pure Stone Black Wave

Nhẫn đá Amethys (Thạch Anh Tím) hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Topaz hợp mệnh Thủy & Mộc.

Nhẫn đá Peridot Xanh Lá hợp mệnh Mộc & Hỏa.

Nhẫn đá Citrine hợp mệnh Thổ và Kim.

Nhẫn đá Garnet hợp mệnh Hỏa & Thổ.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

600,000₫
Nhẫn đá Rectangle Stone Heart Curvy Lines

Nhẫn đá Amethys (Thạch Anh Tím) hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Topaz hợp mệnh Thủy & Mộc.

Nhẫn đá Peridot hợp mệnh Mộc & Hỏa.

Nhẫn đá Citrine hợp mệnh Thổ và Kim.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

550,000₫
Nhẫn đá Oxidize Pattern Rectangle Gem

Nhẫn đá Amethyst (Thạch Anh Tím) & Garnet đỏ hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Topaz hợp mệnh Thủy & Mộc.

Nhẫn đá Citrine hợp mệnh Thổ và Kim.

Nhẫn đá Sapphire hợp mệnh Thủy & Mộc.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

600,000₫
Nhẫn đá Holding Eye Stone

Nhẫn đá Ruby Hông - hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Amethys (Thạch Anh Tím) hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Topaz hợp mệnh Thủy & Mộc.

Nhẫn đá Agate Xanh Lá hợp mệnh Mộc & Hỏa.

Nhẫn đá Citrine hợp mệnh Thổ và Kim.

Nhẫn đá Sapphire hợp mệnh Thủy & Mộc.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

530,000₫
Nhẫn đá Double Square Stones

Nhẫn đá Garnet hợp mệnh Hỏa & Thổ.

Nhẫn đá Amethys (Thạch Anh Tím) hợp mệnh Thổ & Hỏa.

Nhẫn đá Topaz mix Amethys hợp mệnh Thủy.

Nhẫn đá Peridot xanh lá & Garnet đỏ hợp mệnh Mộc & Hỏa.


Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng 26/4 Đường số 3 Cư Xá Đô Thành, Q3, TP.HCM.

Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925 & Đá Thiên Nhiên.

580,000₫