Nhẫn đá thiên nhiên

Nhẫn đá thiên nhiên
Nhẫn Hồ Ly đá Sapphire Đen

Đá Sapphire Đen hợp với mệnh Thuỷ và mệnh Mộc.

Bạn đo size nhẫn theo hướng dẫn và ghi vào phần ghi chú khi đặt hàng sản phẩm này nhé!


  • Sản phẩm của D.Benefits cam kết đá thiên nhiên & có nhận kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.⠀
  • Sản phẩm trang sức Bạc 925 có bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.⠀

-------------⠀

  • Duy nhất tại: 26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
1,050,000₫ 945,000₫
Nhẫn Hồ Ly đá Mắt Hổ

Đá Mắt Hổ hợp với mệnh Kim và mệnh Thổ.

Bạn đo size nhẫn theo hướng dẫn và ghi vào phần ghi chú khi đặt hàng sản phẩm này nhé!


  • Sản phẩm của D.Benefits cam kết đá thiên nhiên & có nhận kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.⠀
  • Sản phẩm trang sức Bạc 925 có bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.⠀

-------------⠀

  • Duy nhất tại: 26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
700,000₫ 630,000₫
Nhẫn Hoa Mẫu Đơn đá Thạch Anh Tóc Xanh Lá

Thạch Anh Tóc Xanh Lá hợp với mệnh Hoả và mệnh Mộc.

Bạn đo size nhẫn theo hướng dẫn và ghi vào phần ghi chú khi đặt hàng sản phẩm này nhé!


  • Sản phẩm của D.Benefits cam kết đá thiên nhiên & có nhận kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.⠀
  • Sản phẩm trang sức Bạc 925 có bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.⠀

-------------⠀

  • Duy nhất tại: 26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
700,000₫ 630,000₫
Nhẫn đá Butterfly Magic Stone

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

370,000₫ 333,000₫
Nhẫn đá Black Sunflower Magic Stone

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

360,000₫ 324,000₫
Nhẫn đá Leaf Pattern Gem

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

320,000₫ 288,000₫
Nhẫn đá Mystery Braid Stone Statement

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

480,000₫ 432,000₫
Nhẫn đá Square Stone Braid Line

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

440,000₫ 396,000₫
Nhẫn đá Mystery Curvy Line Stone

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

430,000₫ 387,000₫
Nhẫn đá Rectangle Stone Basic Curvy Line

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

550,000₫ 432,000₫
Nhẫn Candy Stone đá Ưu Linh Trắng

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

155,000₫ 139,500₫
Nhẫn Candy Stone đá Apatite

----------------------
Trang sức đá thiên nhiên kết hợp charm bạc cao cấp 925 được thiết kế theo yêu cầu.
Sản phẩm được bảo hành đánh sáng miễn phí vĩnh viễn.
Freeship hoá đơn trên 500K.
----------------------
26/4 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, Q3.
Hotline : 091 991 6465
Open daily : 10AM - 09PM

152,000₫ 136,800₫