Vòng tay vàng

Vòng tay vàng
Vòng tay Dottie Line (dày) - Vàng 61%

Vòng tay 5 bi với độ dài 16cm.

Chất lượng vàng: Vàng 61%

Trọng lượng vàng: 5.84 phân.


* Chính sách & Điều khoản thu đổi sản phẩm:

- Vàng phong thủy hàm lượng 99,99%: thu lại 75% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 80% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 75% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 61% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

** Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/ddreamergold/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

2,690,000₫
Vòng tay Double Strings Dottie Line - Vàng 61%

Vòng tay tay có độ dài 16.5cm.

Chất lượng vàng: Vàng 61%

Trọng lượng vàng: 5.24 phân.


* Chính sách & Điều khoản thu đổi sản phẩm:

- Vàng phong thủy hàm lượng 99,99%: thu lại 75% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 80% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 75% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 61% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.


** Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/ddreamergold/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

2,602,000₫
Vòng tay Layer Dots - Vàng 61%

Vòng tay tay có độ dài 16cm.

Chất lượng vàng: Vàng 61%

Trọng lượng vàng:

- Mã vòng DGBD4: 3.91 phân.

- Mã vòng DGBD5: 3.80 phân.

* Chính sách & Điều khoản thu đổi sản phẩm:

- Vàng phong thủy hàm lượng 99,99%: thu lại 75% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 80% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 75% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 61% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.


** Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/ddreamergold/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

1,960,000₫
Vòng tay Tiny Running Dots - Vàng 61%

Vòng tay tay có độ dài 16cm.

Chất lượng vàng: Vàng 61%

Trọng lượng vàng:

- Mã vòng DGBD1: 4.26 phân.

- Mã vòng DGBD2: 4.20 phân.

* Chính sách & Điều khoản thu đổi sản phẩm:

- Vàng phong thủy hàm lượng 99,99%: thu lại 75% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 80% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 75% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.

- Vàng hàm lượng 61% thu lại 70% giá trị sản phẩm - đổi sản phẩm khác 75% giá trị sản phẩm.


** Liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/ddreamergold/ để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

2,231,000₫