BỘ TRANG SỨC PREMIUM

BỘ TRANG SỨC PREMIUM


Bộ trang sức Premium - Big Diamond Sunny Circle

Bộ Trang Sức Premium - Big Diamond Sunny Circle (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/ Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,400,000₫
Bộ trang sức Premium - Chop Circle Big Diamond

Bộ Trang Sức Premium - Chop Circle Big Diamond (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,400,000₫
Bộ trang sức Premium - Chop Square Stone

Bộ trang sức Premium - Chop Square Stone (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/ Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,400,000₫
Bộ trang sức Premium - Cross Flower 1 Line Stone

Bộ trang sức Premium - Cross Flower 1 Line Stone (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/ Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,500,000₫
Bộ trang sức Premium - Round Flower 4 Stones

Bộ trang sức Premium - Round Flower 4 Stones (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/ Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,700,000₫
Bộ trang sức Premium - Round Flower 8 Stones

Bộ trang sức Premium - Round Flower 8 Stones (Nhẫn/Hoa tai/Kiềng/ Mặt dây chuyền). Bạn có thể chọn mua set kèm dây chuyền trơn. 


Dòng sản phẩm trang sức bạc cao cấp của Ddreamer với các thiết kế được chế tác tinh xảo với những viên đá có giác cắt lấp lánh siêu bắt mắt như kim cương nhân tạo.

Những thiết kế này có số lượng giới hạn và đang được trưng bày duy nhất tại cửa hàng: 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

1,700,000₫