Tất cả Trang sức bạc

Tất cả Trang sức bạc
BỘ TRANG SỨC PREMIUM DOUBLE SQUARE STONE LINE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Double Square Stone Line Bar đít đẩy.
 • Vòng Tay Premium - Double Sparkling Stone Lines

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

730,000₫ 620,500₫
BỘ TRANG SỨC 1 LINE STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Stone Bar & Falling Chain đít đẩy.
 • Nhẫn Sparkling Color. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

280,000₫ 238,000₫
BỘ TRANG SỨC FLOWER LEAF PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Flower Leaf Pearl đít đẩy.
 • Nhẫn Pearl Flower & Leaf (Freesize)

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫ 272,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING CROWN

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Big Dot In Circle Stone đít đẩy.
 • Nhẫn Royal De Lys Crown. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫ 272,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING BOW

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Sparkling Tuxedo Bow đít đẩy.
 • Nhẫn Bow Xoắn. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

310,000₫ 263,500₫
BỘ TRANG SỨC PREMIUM FLOWER STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Big Dot In Circle Stone đít đẩy.
 • Nhẫn Diamond Sunflower. Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

320,000₫ 272,000₫
BỘ TRANG SỨC DIAMOND STONE

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Diamond Cupcake đít đẩy.
 • Dây Chuyền 4 Line Stone Tube.
 • Nhẫn Big Diamond Stone (2 Line Đá). Khi đặt mua nhẫn, vui lòng xem cách đo size nhẫn ở TAB ĐO SIZE và gửi kèm thông tin trong phần Ghi Chú khi đặt hàng nhé!

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

730,000₫ 620,500₫
BỘ TRANG SỨC INFINITY

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Plain Infinity Petite Stone đít đẩy.
 • Dây Chuyền Infinity 1 Line Stone.
 • Nhẫn Infinity 1 Line Stone (Freesize)

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

540,000₫ 459,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING HEART

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Heart Falling 2 Hearts đít đẩy.
 • Dây Chuyền Sparkling Bubble Love Falling Heart.

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

480,000₫ 408,000₫
BỘ TRANG SỨC SPARKLING MOON STAR

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Fullstone Falling Big Moon & Star đít đẩy.
 • Dây Chuyền Comet Star Stone.

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

490,000₫ 416,500₫
BỘ TRANG SỨC PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Hoop Pearl đít đẩy.
 • Dây Chuyền Infinity Curvy Double Pearl.

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

450,000₫ 382,500₫
BỘ TRANG SỨC FLOWER PEARL

Bộ trang sức gồm:

 • Hoa Tai Flower Leaf Pearl đít đẩy.
 • Dây Chuyền Ice Stone Rolling Tube Falling Pearl.
 • Nhẫn Pearl Flower & Leaf (Freesize).

Ddreamer có bán lẻ từng sản phẩm. 


Chất lượng sản phẩm: Bạc cao cấp 925.

Sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

610,000₫ 518,500₫